Polityka prywatności spółki Stanley Black & Decker

W poniższej Polityce prywatności wyjaśniono sposoby, w jakie spółka Stanley Black & Decker może gromadzić i wykorzystywać informacje przekazane przez użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do informacji zgromadzonych przez Internet na naszych witrynach internetowych, mikrowitrynach, stronach mobilnych lub za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych (zwanych dalej „Platformą”), które w sposób wyraźny przyjmą i wyświetlają niniejszą Politykę prywatności albo zawierają do niej łącze, a które są własnością europejskich filii spółki Stanley Black & Decker, Inc., w tym Black+Decker, Bostitch, DEWALT, Elco, Emglo, Facom, Lista, MacTools, PACOM, Porter-Cable, Powers, Proto, Stanley, Stanley FatMax, Usag i Vidmar, Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o. (spółka o numerze rejestracji KRS 317222), której siedziba znajduje się pod adresem ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, Polska, bądź dowolnej z ich Filii (zwane łącznie „Stanley Black & Decker” lub „my”) bądź są przez nie obsługiwane lub kontrolowane.

Wierzymy, że prywatność użytkowników w Internecie jest niezmiernie ważna. W poniższej Polityce prywatności opisano obowiązujące zasady i praktyki spółki Stanley Black & Decker dotyczące Danych Osobowych gromadzonych przez nas za pośrednictwem Platformy, w zakresie w jakim takie Dane Osobowe są chronione mającymi zastosowanie europejskimi przepisami o ochronie danych. Termin „Dane Osobowe” odnosi się do informacji o użytkowniku, na podstawie których użytkownik może być zidentyfikowany lub możliwy do zidentyfikowania, takich jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres elektroniczny lub numer telefonu, a także informacji o wykorzystaniu narzędzi, towarów i usług przez użytkownika. W niniejszej Polityce prywatności podano także szczegółowe informacje na temat innych zbieranych przez nas informacji, takich jak informacje gromadzone za pomocą plików cookie bądź innych technologii, które nie pozwalają na osobistą identyfikację użytkowników. 

W niniejszej Polityce prywatności określono: 

1. Jakie informacje gromadzi spółka Stanley Black & Decker i w jaki sposób spółka Stanley Black & Decker korzysta z tych informacji?

2. W jaki sposób można domagać się, by spółka Stanley Black & Decker zaprzestała przysyłania wiadomości e-mail z informacjami marketingowymi?

3. Co z łączami spółki Stanley Black & Decker do innych witryn?

4. Czy niniejsza Polityka prywatności ulegnie zmianie?

5. Jak mogę się upewnić, że dotyczące mnie informacje przechowywane przez spółkę Stanley Black & Decker są dokładne i aktualne?

6. Czy spółka Stanley Black & Decker będzie przekazywać moje dane za granicę?

7. Jakie środki bezpieczeństwa są stosowane do ochrony moich danych?

8. Kontakt ze spółką Stanley Black & Decker

1. Jakie informacje gromadzi spółka Stanley Black & Decker i w jaki sposób spółka Stanley Black & Decker korzysta z tych informacji?

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem naszej Platformy

Użytkownik może korzystać z Platformy, aby kupować od nas produkty bądź uzyskać od nas dodatkowe informacje lub usługi, brać udział w konkursach lub przekazywać nam informacje dotyczące ankiety zadowolenia klientów, zwyczajów zakupowych i inne informacje dotyczące zakupów. Kiedy użytkownik nabywa nasze produkty lub zgłasza potrzebę uzyskania dodatkowych informacji bądź nawiązuje z nami kontakt z innych przyczyn, możemy gromadzić informacje, w tym Dane Osobowe dotyczące użytkownika, takie jak jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i szczegóły dotyczące płatności, a także szczegóły dotyczące zakupu, żądania lub zapytania użytkownika. Możemy też prosić o podanie danych demograficznych lub lokalizacyjnych, co pozwoli nam zapewniać użytkownikowi spersonalizowane usługi. Czasami uzupełniamy podane nam przez użytkownika informacje informacjami otrzymanymi od osób trzecich. Na przykład, jeżeli podano nam nieprawidłowy kod pocztowy, możemy skorzystać z oprogramowania zewnętrznego, by to naprawić. Przekazanie Danych Osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być potrzebne, by móc korzystać z naszych Platform lub Witryn Mediów Społecznościowych.

Korzystanie z Danych Osobowych

Informacje otrzymywane od klientów pomagają nam w spersonalizowaniu i stałym zwiększaniu zadowolenia użytkowników z naszej Platformy, a także pomagają nam w ulepszaniu oferowanych przez nas produktów i usług.

Możemy korzystać z Danych Osobowych użytkownika do poniższych celów:

- Możemy kontaktować się z użytkownikiem, by go informować o nowych produktach i usługach, które będziemy oferować;

- Możemy wysyłać użytkownikowi informacje na temat innych produktów i usług, a także regularnie powiadamiać go o kwestiach, które uznamy za interesujące dla niego;

- Możemy wysyłać użytkownikowi informacje, o które poprosi, dotyczące naszych produktów i usług;

- Możemy kontaktować się z użytkownikiem, by go poinformować o wygraniu konkursu, który przeprowadziliśmy;

- Możemy wykorzystać Dane Osobowe użytkownika do badań rynku, na przykład możemy kontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania opinii na temat naszych produktów i usług;

- Możemy wykorzystać Dane Osobowe użytkownika do tworzenia danych statystycznych dotyczących naszej Platformy, produktów i usług;

- Możemy wykorzystać Dane Osobowe użytkownika do realizacji jego zamówień, odpowiedzi na wszelkie reklamacje objęte gwarancją lub świadczenia żądanych usług;

- Możemy wykorzystać Dane Osobowe użytkownika do kontaktu z użytkownikiem, gdy będzie to niezbędne lub stosowne, na przykład gdy użytkownik zada nam pytanie dotyczące naszego produktu lub naszej usługi; oraz

- Możemy wykorzystać Dane Osobowe użytkownika wewnętrznie do zarządzania Platformą i wsparcia w ulepszaniu usług.

Będziemy prosili jedynie o podanie danych, które są adekwatne, istotne i nie obejmują nadmiernego zakresu do tych celów.

Dane Osobowe gromadzone, jeżeli użytkownik udzieli nam dostępu do jego danych osobowych za pośrednictwem jednego z jego kont w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Google Plus lub inne („Osobiste Konta w Mediach Społecznościowych”) Spółka Stanley Black & Decker może zezwolić użytkownikowi na skorzystanie z informacji pochodzących z Osobistych Kont w Mediach Społecznościowych w celu przekazania nam informacji wymaganych w chwili korzystania z funkcji dostępnych na naszej Platformie, ale przed skorzystaniem z takich informacji wyraźnie spytamy użytkownika o pozwolenie. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na przekazanie nam informacji za pośrednictwem swoich Osobistych Kont w Mediach Społecznościowych, spółka Stanley Black & Decker może pobrać niektóre lub wszystkie dane wskazane na ekranie z Wnioskiem o Pozwolenie, który użytkownik klika, by udzielić nam pozwolenia na zebranie tych informacji.

Informacje te mogą obejmować: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, płeć, sieci, ID użytkownika, listę znajomych, datę urodzin, polubienia, historię wykształcenia, historię zatrudnienia, aktualne miasto, miasto rodzinne, zainteresowania, status związku, a także wszelkie inne informacje, które użytkownik przekazał komukolwiek na swoich Osobistych Kontach w Mediach Społecznościowych. Prosimy pamiętać, że Osobiste Konta w Mediach Społecznościowych użytkownika mogą zmienić zakres informacji, które są dostępne w chwili korzystania przez użytkownika z tej procedury do przekazania nam informacji, w związku z czym przed skorzystaniem z tej metody przekazywania nam informacji na naszej Platformie użytkownik winien dokładnie zapoznać się z Wnioskiem o Pozwolenie ze strony swoich Osobistych Kont w Mediach Społecznościowych. Istnieje także możliwość, że spółka Stanley Black & Decker będzie mogła w dalszym ciągu pobierać informacje z Osobistych Kont w Mediach Społecznościowych użytkownika, jeżeli użytkownik dokona zmian informacji w późniejszym terminie.

Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje praktyk dotyczących prywatności i bezpieczeństwa witryn mediów społecznościowych, na których spółka Stanley Black & Decker ma swoje strony. W przypadku pytań dotyczących praktyk w zakresie prywatności i bezpieczeństwa stron mediów społecznościowych prosimy zapoznać się z politykami prywatności i warunkami świadczenia usług znajdującymi się na tych stronach.

Możemy gromadzić uzyskane od Osób Trzecich informacje na temat użytkownika.

Użytkownik jest uprawniony do złożenia uzasadnionego wniosku na piśmie o zablokowanie przetwarzania jego Danych Osobowych ze względu na jego szczególną sytuację, w przypadkach gdy przetwarzanie przez nas danych użytkownika jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych w interesie publicznym oraz gdy przetwarzanie przez nas danych użytkownika jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów administratorów danych lub odbiorców danych, takich jak marketing bezpośredni swoich własnych produktów lub usług świadczonych przez administratora,

Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych Osobowych, w przypadkach gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych w interesie publicznym oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów administratorów danych lub odbiorców danych, takich jak marketing bezpośredni swoich własnych produktów lub usług świadczonych przez administratora, gdybyśmy my, jako administrator danych, zamierzali przetwarzać dane do celów marketingowych, lub zgłosić sprzeciw wobec przekazania danych innemu administratorowi danych.

Dane gromadzone automatycznie za pośrednictwem naszej Platformy

Oprócz informacji, które gromadzimy w opisany powyżej sposób, w celu automatycznego gromadzenia informacji na temat użycia naszej Platformy korzystamy z technologii. Na przykład nasz serwer sieci Web automatycznie zapisuje, które strony naszej witryny przeglądają odwiedzający, ich adres IP oraz z których przeglądarek odwiedzający korzystają. Ta technologia pozwala nam opracować zagregowane dane na temat odwiedzających i sposobu korzystania przez nich z Platformy. Nasza witryna zawiera hiperłącza do innych stron witryny. Możemy korzystać z technologii, by śledzić, jak często wykorzystywane są te łącza i które strony naszej witryny są wybierane przez odwiedzających. Tu także technologia ta pozwala nam lepiej zrozumieć sposób korzystania z tych hiperłączy.

Ponadto używamy adresu IP użytkownika, by pomóc w zdiagnozowaniu problemów z naszym serwerem i zarządzaniu Platformą. Adres IP to kod numeryczny, który identyfikuje komputer użytkownika w sieci – czyli w tym przypadku w Internecie. Adres IP użytkownika jest też wykorzystywany do gromadzenia ogólnych informacji demograficznych (na przykład przybliżonej lokalizacji użytkownika, takiej jak miasto lub stan). Możemy także przeprowadzać wyszukiwanie IP, by określić, z jakiej domeny użytkownik przeszedł (tj. aol.com, yourcompany.com), co pozwala nam na dokładniejszą ocenę danych demograficznych naszych użytkowników.

Pliki cookie i inne technologie

Aby móc automatycznie gromadzić dane opisane w poprzednim punkcie, podobnie do większości witryn używamy „plików cookie”. Plik cookie to niewielka informacja wysyłana do przeglądarki użytkownika i przechowywana na dysku twardym użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookie oraz sposobu zmiany ustawień by można było usuwać lub odrzucać pliki cookie, znajduje się w naszej Polityce korzystania z plików cookie.

Ujawnianie Danych Osobowych użytkownika

Nie ujawniamy, nie sprzedajemy ani nie rozpowszechniamy Danych Osobowych użytkownika, z wyjątkiem odmiennych uregulowań niniejszej Polityki prywatności i w poniższych ograniczonych okolicznościach:

- Dane Osobowe użytkownika mogą być przekazane lub ujawnione innym spółkom w ramach naszej grupy spółek w celu zapewnienia użytkownikowi informacji, produktów lub usług, o które wnioskował, bądź informacji lub produktów, usług lub kwestii, które naszym zdaniem będą dla użytkownika interesujące. Aby uzyskać informacje na temat zaniechania przez spółkę Stanley Black & Decker kontaktów z użytkownikiem w celach marketingowych, prosimy zapoznać się z postanowieniami pkt. 2.

- Ponadto Dane Osobowe użytkownika mogą być przekazywane lub udostępniane spółkom w ramach naszej grupy spółek lub osobom trzecim, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, zgodnie z celami, do których pierwotnie zgromadzono te dane (w tym celami określonymi w niniejszej Polityce prywatności), lub celami, na które użytkownik wyraził następnie zgodę. Na przykład czasami usługodawca będący osobą trzecią może mieć dostęp do Danych Osobowych użytkownika w celu udzielania wsparcia dla naszego systemu informatycznego lub obsługi wysyłek w naszym imieniu. Takie osoby trzecie mają dostęp do Danych Osobowych potrzebnych do wykonywania swoich funkcji, ale nie mogą ich wykorzystywać do innych celów.

- W sytuacji gdy użytkownik wyraził na to zgodę, możemy także udostępniać jego Dane Osobowe innym podmiotom będącym osobami trzecimi, które mogą nawiązywać kontakt z użytkownikiem w zakresie interesujących dla użytkownika produktów lub usług.

- Możemy udostępniać, przekazywać lub ujawniać informacje, by spełnić wymóg prawny, w zakresie wymierzania sprawiedliwości, korzystania z baz danych dotyczących zwalczania nadużyć, by chronić żywotne interesy użytkownika, by chronić bezpieczeństwo lub integralność naszych baz danych lub Platformy, by podjąć środki zapobiegawcze przeciwko odpowiedzialności prawnej lub w przypadku sprzedaży, połączenia, reorganizacji, rozwiązania lub podobnego zdarzenia dotyczącego naszej spółki. Poinformujemy użytkownika o takim przekazaniu lub ujawnieniu zgodnie z przepisami prawa.

W odpowiednich przypadkach, przed ujawnieniem Danych Osobowych osobie trzeciej, będziemy starali się zobowiązać umownie osobę trzecią do podjęcia adekwatnych środków ostrożności, a także środków organizacyjnych i środków bezpieczeństwa w celu ochrony tych danych i przestrzegania zobowiązań do zachowania poufności oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

2. W jaki sposób można domagać się, by spółka Stanley Black & Decker zaprzestała przysyłania wiadomości e-mail z informacjami marketingowymi?

Użytkownik znajdujący się na naszej liście mailingowej może otrzymywać od nas wiadomości e-mail dotyczące naszych produktów, ofert specjalnych, konkursów i innych kwestii. Jeżeli użytkownik nie chce już otrzymywać od nas wiadomości e-mail z informacjami marketingowymi, może wysłać nam wiadomość e-mail na adres contact-web-poland@sbdinc.com, wpisując w temacie „Anulowanie subskrypcji e-mail”.

Każda wysłana przez nas wiadomość e-mail zawiera prostą, zautomatyzowaną procedurę zaprzestania otrzymywania od nas wiadomości e-mail. Jeżeli użytkownik chce z niej skorzystać, winien postąpić zgodnie z instrukcjami podanymi na dole każdej wiadomości e-mail.

Dołożymy wszelkich starań, by niezwłocznie zaprzestać komunikacji w drodze wiadomości e-mail; może to jednak czasami podlegać opóźnieniom ze względów administracyjnych, lecz zostanie rozwiązane w najszybszym możliwym terminie.

3. Co z łączami spółki Stanley Black & Decker do innych witryn?

Możemy dodawać zewnętrzne łącza do innych powiązanych witryn. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści znajdujące się w takich witrynach. Ponadto istnienie jakichkolwiek łączy zewnętrznych nie sugeruje, że spółka Stanley Black & Decker udziela poparcia firmie, produktom lub usługom wskazanym w łączu. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności i warunkami korzystania takich witryn wskazanych w łączach.

4. Czy niniejsza Polityka prywatności ulegnie zmianie?

Stale ulepszamy nasze sposoby komunikacji oraz dodawania nowych funkcji i właściwości do Platformy, a także naszych istniejących usług. Ze względu na te trwające zmiany, zmiany przepisów prawa i zmieniający się charakter technologii, nasze praktyki w zakresie danych będą ulegać zmianom. Dlatego też zachęcamy użytkownika do częstego zaglądania na tę stronę, by zapoznać się z aktualizacjami. Jeżeli i kiedy nasze praktyki w zakresie danych ulegną zmianie, o zmianach poinformujemy użytkownika oraz organ sprawujący kontrolę nad transmisją danych, gdy będzie to wymagane przepisami prawa.

5. Jak mogę się upewnić, że dotyczące mnie informacje przechowywane przez spółkę Stanley Black & Decker są dokładne i aktualne?

Z chwilą otrzymania od użytkownika pisemnego wniosku oraz takiej ilości informacji, jaka pozwoli nam zidentyfikować Dane Osobowe użytkownika, ujawnimy użytkownikowi Dane Osobowe, które na jego temat posiadamy, za co możemy pobrać opłatę w maksymalnej wysokości dozwolonej obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto poprawimy, zmienimy lub usuniemy wszelkie nieprawidłowe Dane Osobowe. Użytkownik może zaktualizować wszelkie przekazane nam informacje, kontaktując się z nami na adres podany poniżej. O ile użytkownik nie poprosi nas o usunięcie jego Danych Osobowych, jego Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do celów, dla których dane zostały zgromadzone. Wnioski o usunięcie Danych Osobowych podlegają wszystkim obowiązującym zobowiązaniom w zakresie sprawozdawczości prawnej lub etycznej bądź zobowiązaniom w zakresie przechowywania dokumentów, które zostały na nas nałożone.

6. Czy spółka Stanley Black & Decker będzie przekazywać moje dane za granicę?

W przypadku użytkowników odwiedzających naszą Platformę z kraju innego niż ten, w którym znajdują się nasze serwery (aktualnie znajdują się w Niemczech i Zjednoczonego Królestwa) różnorodna komunikacja będzie w oczywisty sposób skutkować przekazywaniem informacji poza granice międzynarodowe. Ponadto spółka Stanley Black & Decker należy do międzynarodowej grupy spółek, więc Dane Osobowe użytkownika mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego do co najmniej jednego z celów, do których pierwotnie zgromadzono te dane (w tym do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności) lub do celów, na które użytkownik wyraził następnie zgodę. Prosimy zauważyć, że niektóre kraje, do których Dane Osobowe użytkownika mogą być przekazane, mogą nie zapewniać poziomu ochrony danych osobowych równorzędnego poziomowi zapewnianemu w kraju pochodzenia użytkownika. W każdym przypadku przekazywania Danych Osobowych użytkownika do takich odbiorców spółka Stanley Black & Decker musi zagwarantować, że Dane Osobowe będą objęte poziomem ochrony adekwatnym do poziomu zapewnianego w kraju pochodzenia użytkownika. Będziemy zawsze przetwarzać Dane Osobowe użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

7. Jakie środki bezpieczeństwa są stosowane do ochrony moich danych?

Stosujemy odpowiednie techniczne środki bezpieczeństwa oraz środki organizacyjne, a także staramy się dopilnować, by każda osoba trzecia, która przetwarza Dane Osobowe użytkownika w naszym imieniu, stosowała techniczne środki bezpieczeństwa oraz środki organizacyjne w celu ochrony Danych Osobowych użytkownika przed nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem Danych Osobowych użytkownika oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Danych Osobowych użytkownika.

8. Kontakt ze spółką Stanley Black & Decker

Zachęcamy do dzielenia się z nami komentarzem na temat niniejszej Polityki prywatności. W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki lub dowolnej części naszych usług można się z nami kontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres contact-web-poland@sbdinc.com  lub pisząc do nas na adres pocztowy Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, Polska.

Niniejsza Polityka prywatności była ostatnio zmieniana w wrzesień 2016 r.